21. Ulusal Eğitimin Sloganlarda Eşitci Butikte Eşitsiz Çürümüş Tahtaları.


Karaağaçlı M.

Tebeşir. Mektepli Gazete. Bülten. Sayı:17. Eylül 2021.http:// www.mektepligazete.bülten, no.17, pp.15-18, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ULUSAL EĞİTİMİN SLOGANLARDA  EŞİTCİ

BUTİKTE EŞİTSİZ ÇÜRÜMÜŞ TAHTALARI

Dr. Mustafa Karaağaçlı

 

1.Giriş

Ulusal Eğitimin Sloganlarda  Eşitci Butikte Eşitsiz Çürümüş Tahtaları konulu bu çalışmada  Ulusal  Eğitimin Fırsat ve İmkan  Eşitşizlikçi yapısıyla   ilgilenilmektedir. Çalışma, genelde  ulusal eğitimin  temel krizlerini özelde  ise ulusal  eğitimin  eşitsizlikli  durumunu ortaya koymayı  amaçlamaktadır.

 

Betimsel türde ve tarama modeli çerçevesinde yürütülen çalışmada  “Ulusal Eğitimin  Eşitsizlik Doğuran  Değişkenleri” alanyazına dayalı  nesnel olarak  ortaya konulmaktadır. Bu nedenle betimsel  modelli çalışmalarda  odaklanılan “durum nedir?”, “yapılmak istenen nedir?” ve “nelerden oluşmaktadır? anahtar sorularına  çalışmanın kapsam sınırlılıkları  içinde yanıtlar  aranmaktadır (Karasar, 1991: 77-79; Kaptan, 1983: 63).

Çalışmada genelden özele giden bir anlayışla önce ilgili durum betimlenmekte sonra ayrıntılara geçilmektedir. Çalışma;  (1)Giriş, (2) Eşitlik Epistemosu İçin Tümellik  Gerekiyor, (3) Evrensel  Ölçekte Eğitsel Eşitliğin Yasal  Metinleri, (4)Ulusal Ölçekte Eğitsel Eşitlik  Kamu  Spotunda  ve  Yasada  Kalıyor, (5)Eğitsel Eşitsizliği Artıran Butik Aracılar,  (6)Ulusal Eğitimde  Eşitsizliğin Çürümüş Tahtaları, (7)Sonuçlar, (8)Yargı ve (9)Tartışma alt başlıklarında sistematize  edilerek raporlaştırılmıştır.