ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA BİLİRKİŞİ RAPORU-2018/1593


Öcalır Akünal E. V., Sat N. A., Akdeniz H.

ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ , pp.17, Ankara, 2020

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2020
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamının 12.03.2018 tarihli ve 44661 sayılı Olur’u ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca onaylanmış olan Ankara İli, Yenimahalle Atatürk Orman Çiftliği I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde sit sınırı sayısallaştırma hatalarından ve mülkiyet çakışmalarından kaynaklanan sınır çözümüne yönelik hazırlanan Macun 61 ve 69 no.lu parseller ile ihtilaflı alanlara ait  Atatürk Orman Çiftliği I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanına ilişkin 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının yürütmesinin durdurulması ve iptali.