Sosyal Medya Bğımlılığının Depresyon ve Kişilik Özellikleri İle İLişkisi


Şentürk E., COŞAR B. , Geniş B.

4. Psikiyatri Zirvesi, 11. Anksiyete KOngresi, 14 - 17 Mart 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri