Medyada işlenen ideal kadın bedeni algısının kadına yönelik şiddet bağlamında ele alınması: Uymak zorunda mıyız?


ÖZKAN S. , UÇAKCI ASALIOĞLU C. , YAMAN Ş.

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 Mart 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri