Ölçüm Alınmayan Bir Havzada Yağış Akış İlişkisinin Bir Hidrolojik Model Yardımıyla Belirlenmesi: Akçay Havzası Örneği


Akay H., Baduna Koçyiğit M.

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey