Birinci Dünya Muharibesi Zamanı Esir Alınan Türk Esirlərin Vəziyyəti Hüsaməddin Tuğacın Hatirələrində


YEL S. , MEMMEDOVA İ.

Azərbaycan Tarihin Yolayrıcında: Təlatümlü 1917-Ci İl, 02 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri