A Contribution to the History of Hearing Screening Programs: Dr. Muhiddin Hekimbaşızâde’s Recommendations for Hearing Screening at School Entry a Century Ago


BATIR B., KEMALOĞLU Y. K.

GAZI MEDICAL JOURNAL, vol.34, pp.129-132, 2022 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: GAZI MEDICAL JOURNAL
  • Journal Indexes: Scopus, Academic Search Premier
  • Page Numbers: pp.129-132
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

School hearing screening program has been carried out in Turkiye since 2015. Screening for hearing loss in schoolchildren was first reportedin USA in 1876 and in UK in 1930. In the book titled as “Hygiene of the Ear, Deafness:  The   Education   and   Discipline   of   Deaf,   Dumb   and   Blind Children”,  which  was  written  to  enlighten  general  population, Hekimbaşızâde Dr. Muhittin recommended hearing screening at school-entry in Istanbul in 1906 and proposed a method for hearing screening. Further,  he  reported  that  15%  of  the  school  children  were  unable  to hear teachers' speech beyond six meters, which roughly indicates mild-modarate  hearing  loss.  We  point  out  importance  of  this  book  and  his author regarding not only in the history of the fields of health  literacy and  otology,  but  also  its  valuable  contributions  to  the  contemporary efforts for improvements in public health and pediatric otology. Key  words:School  hearing  screening  program, Hekimbaşızâde  Dr. Muhittin, health literacy, otology, public health, history of medicine

Türkiye’de Okul İşitme Tarama Programları 2015’den bu yana uygulanmaktadır. Okul çocuklarında işitme kaybı taraması ilk kez ABD’de 1876’da ve İngiltere’de 1930’da bildirilmiştir. Genel toplumu aydınlatmak maksadıyla 1906’da yazılan “Kulağın Hıfzısıhhası Sağırlık, Sağır Dilsiz ve Âmâ Çocukların Usul-i Talim ve Terbiyesi” isimli kitapta, Hekimbaşızâde Dr. Muhittin, İstanbul’da okula başlayan çocuklara işitme taraması yapılmasını tavsiye etmekte ve bunun için bir metot önermektedir. Ayrıca, okul çocuklarının %15’inin 6 metreden konuşmayı anlamadayetersiz olduğunu da bildirmektedir ki bu kabaca hafif-orta derecede işitme kaybına karşı gelmektedir. Bu çalışmada; sadece bu kitabın ve yazarının sağlık okuryazarlığı ve otoloji tarihindeki önemine değil, aynı zamanda günümüzde halk sağlığı ve pediatrikotoloji alanlarındaki ilerlemelere olan katkısına da dikkati çekmek istiyoruz. Anahtar sözcükler: Okul işitme programı, Hekimbaşızâde Dr. Muhittin, sağlık okuryazarlığı, otoloji, halk sağlığı, tıp tarihi