Parametre Tahmininde Farklı Doğrusal Programlama Modellerinin Karşılaştırılması


Koçak E., Örkcü H. H.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi (GÜFFD), vol.1, pp.22-35, 2020 (Peer-Reviewed Journal)