A Case Evaluation on the Ataturk Principles And Revolution History Course Teaching (A Gazi University Example)


Creative Commons License

Akbaba B.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.1, pp.29-52, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.29-52

Abstract

Atatürk Principles and Revolution History course is one of the compulsory courses taken in all of the higher education institutions. In this study, a case evaluation has been done in the teaching of Atatürk Principles and Revolution History course in the sample of Gazi University. According to the findings of the study, the students’ belief necessity of the course is at a high level. The students agree on the idea of the course being held two hours a week. The books that the students have read about the content of the course are limited. For the teaching method, narration is preferred and the course book is preferred as the teaching material for the course. A large section of the students requests the content of the course to cover present time. The findings of the study have been compared with the results of the past researches done in the scanning modal in different institutions in the area and as a result, a contribution to the general case evaluation of the teaching of the course has been aimed.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi tüm yüksek öğretim kurumlarında zorunlu olarak okutulan derslerden bir tanesidir. Bu araştırmada Gazi Üniversitesi örneğinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin öğretimine yönelik bir durum değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin dersin gerekliliğine olan inançları yüksek düzeydedir. Öğrenciler dersin haftada iki saat olarak uygulanması fikrine katılmaktadırlar. Öğrencilerin ders içeriğiyle ilgili okudukları kitap sayısı oldukça sınırlıdır. Dersin öğretim yöntemlerinde düz anlatımın, dersin öğretim materyallerinde de ders kitabının tercih edildiği görülmektedir. Öğrencilerin çok büyük bir bölümü ders içeriğinin günümüze kadar getirilmesini istemektedir. Araştırmanın bulguları, daha önce bu alanda farklı öğretim kurumlarında yapılmış tarama modelindeki araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmış bu sayede dersin öğretimine yönelik genel durum değerlendirilmesinin yapılmasına katkı sağlanmaya çalışılmıştır.