Fenoksi-imin İçeren Sülfonilhidrazon Ligandıının ve Ti(IV) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Etilen Polimerizasyonunda Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi,


HAMURCU F., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü. , ŞENTÜRK O. S.

1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri