Stokastik Çok Kriterli Kabul Edilebilirlik Analizinin Modelleme ve Simülasyon Yazılımı Seçiminde Kullanılması


GENCER C. , ÖZKAN E. , pınar b.

IMSEC 2017-2 st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 25 - 27 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri