Farklı Taktiksel Dizilişlerin Profesyonel Futbol Takımının Aktivite Profiline Etkileri(Galatasaray Örneği)


ÇETİN O., TOKUL E., BEYLEROĞLU M., HAZAR M.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri