Tedarikçi Portföylerinin Sürdürülebilir Risk Değerlendirmesinde Çok Ölçütlü Bir Yaklaşım: Savunma Sanayiinde Bir Uygulama


ÖZTEK G., KABAK M.

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress, 25 - 27 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri