The Effects of 2600 MHz Radio Waves On Testical Tissue of Male Rats and The Protective Role of Melatonin.


KOÇ A., DELEN K. , ORUÇ S., KUZAY D., SEYMEN C. M. , TAKE KAPLANOĞLU G. , ...Daha Fazla

1. Uluslararası 24. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, 25 - 27 Mayıs 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri