Muğla Ağzının Karakteristik Bir Özelliği


KARA M.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, pp.163, 2003 (Peer-Reviewed Journal)