Hematopoetik kök hücre nakli adaylarında solunum kas enduransının fonksiyonelegzersiz kapasitesi, solunum kas kuvveti, solunum fonksiyonları, dispne ve yorgunluk ile ilişkisi


BAYRAM S., BARĞI G., ÇELİK Z. , YEĞİN Z. A. , BOŞNAK GÜÇLÜ M.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri