AZERBAYCAN MASALLARINDA YER ALAN OLUMSUZ DEĞERLERİN ÇOCUK EĞİTİMİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ


Turan T., Gelişli Y.

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi , vol.10, no.39, pp.240-245, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZ Masallar, toplumların değerlerini gelecek nesilleri aktarırlar. Değerler toplumların tutumlarıdır. Değer aktarımı çocuklarda ilk olarak aileyle birlikte masallar aracılığıyla yapılır. Bu nedenle masallar çocuk eğitiminde önemli bir işleve sahiptir. Bu makalede Azerbaycan masallarındaki olumsuz değerlerin, çocuk eğitimine etkisi incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Masal, Nağıl, Çocuk Masalları, Değer, Olumsuz Değer.

ABSTRACT Tales will convey the values of societies to future generations. Values are attitudes of societies. The transfer of value is first carried out in families with children through the tale. For this reason, the tastes have an important role in child education. This article examines the negative values of Azerbaijani fairy tale, its effect on child education. Keywords: Tales, Child tales, Values, Negative Values.