Total pulmoner venöz dönüş anomalisinde farklı ekokardiyografi bulguları


TERLEMEZ S. , AKCAN A. B. , EROĞLU C., oğrağ h., DEMİRPENÇE S., ALAYUNT E. A. , ...Daha Fazla

14. ulusal çocuk kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi kongresi, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye