Ankara İli Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi 26 ada 1-16 Parseller ile Tuluntaş Mahallesi 554 parseli Kapsayan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin işlemi Hakkında İnceleme ve Değerlendirme Raporu


Gültekin A. B.

Ankara Üniversitesi, ss.160, Ankara, 2017

  • Yayın Türü: Bilirkişi Raporu / Uzmanlık Raporu
  • Basım Tarihi: 2017
  • Basıldığı Şehir: Ankara