Genç Kayakçılarda Tırmanışa Bağlı Yorgunluğun Çift Sopa Tek Fule Tekniği Üzerinde Etkilerinin Kinematik Analizi


GÜNAY M. , ÖZ E. , YARIM İ. , ÇETİN E.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 15 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri