Akran öğretimine dayalı öğrenme-öğretme yaklaşımının Müzik Eğitimi ABD öğrencileri üzerinde örnek uygulaması


ERCAN H. , YILDIRIM ORHAN Ş.

MUZED Uluslararası 2. İpek yolu Müzik konferansı, 6 - 08 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri