Şimşir Bitkisinin Hava Kirliliğine Sebep Olan Eser Element Takibinde Bioizleyici Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi


DAŞDEMİR F., KARACAN M. S., MAMAŞ S.

XI. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 June 2009, pp.182

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.182
  • Gazi University Affiliated: Yes