Prediction Model Based on Efficacy Variables for Women and Men in Elite Volleyball


AKARÇEŞME C. , GÜRBÜZSEL E.

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 04 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri