Rekreasyonel etkinliklerde kişilik, ilgilenim ve genel doyumun yaşam doyumu üzerindeki etkisi


AYDIN İ., ÇİMEN Z., SERDAR E., GÜNGÖRMÜŞ H. A.

1. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text