Optımal power flow usıng vortex search algorıthm


AYDIN Ö., TEZCAN S. S. , EKE İ., TAPLAMACIOĞLU M. C.

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS (IMSEC 2016), 26 - 28 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri