Cumhuriyet Döneminde Bartın’da Modern Spor FaaliyetlerininTemellerini oluşturan Bartın Halkevi Spor Komitesi Raporlarınınİncelenmesi (1935 – 1951)


AYHAN B., BOZKUŞ T.

Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi (UGEAD), vol.6, no.2, pp.272-285, 2020 (Peer-Reviewed Journal)