Bölgesel Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı Ve Konya Otomotiv Kümelenmesi


Erol D. , Yazar Yıldıztekin M.

14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS 2014), İstanbul, Turkey, 3 - 04 September 2014, pp.417-428

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.417-428

Abstract

Üretim faaliyetlerinin belirli bölgelerde yığılmasının avantajları yüzyıldan fazla bir süredir ilişkili yazını meşgul etmiştir. Ancak değişen küresel dinamikler yığılmanın pozitif dışsallığını kümelenme ile açıklanmaktadır. Çalışma kapsamında kümeler ve sundukları rekabet olanakları Konya Otomotiv Sektörü Kümesi kapsamında irdelenmiştir. Kümenin dinamikleri ve yaşam döngüsünün hangi evresinde olduğu belirlenmiş, bir sonraki evreye geçiş için yol haritası oluşturularak ideal bir kümelenme modeli tartışılmıştır. Yöntem olarak kümelenme potansiyelini gösteren Üç Yıldız Analizi ve firmaların rekabet düzeylerini gösteren Herfindahl-Hirschman Analizi kullanılmıştır. İki analiz sonucu Konya ekonomisinin çok sektörlü geliştiği, bununla birlikte motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı sektörünün Konya ekonomisi içerisinde yığılma özelliği gösterdiği; bölgenin, diğer önemli sektörleri olan başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, kauçuk sanayi ve ana metal sanayisinin de otomotiv sektörünün gelişimi için önemli bir atmosfer meydana getirdiği belirlenmiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen mekânsal ve yapısal analizlerin sonucunda Kümenin yaşam döngüsünün ikinci evresinde olduğu belirlenmiştir.