ÇKKV Yöntemleriyle Türkiyede ki Ortaöğretim Kurumlarının Performanslarının Değerlendirilmesi


ÇALIŞ A., GENCER C.

XVII. ULUSLARARASIEKONOMETRİ, YÖNEYLEMARAŞTIRMASI ve İSTATİSTİKSEMPOZYUMU, 2 - 04 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri