İntraperitoneal olarak kullanılan 5-FU ve çinkonun kolon anastomozu üzerine olan etkisi


TÜMER A. R. , KAMA N. A. , DENER N. C. , AKAT Z., DİNCER S., ÖZKIRLI M.

12. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve 2. Türk-Japon Gastroenteroloji Günleri, 25 - 30 September 1995

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text