Evaluation of the effects of low level laser applications with ıntraoral applinace on mandibular advancement in rats cephalometric study


OKŞAYAN R., SÖKÜCÜ O., ÜÇÜNCÜ N.

8th International Orthoodntic Congress, 27 - 30 Eylül 2015

  • Yayın Türü: Bildiri