Bilateral posterior çapraz kapanışve açık kapanışa sahip bir bireyin çekimli sabit tedavisi ve pekiştirmesi


Salahaddin A., Arslan B., TUNCER C.

15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 5 - 07 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri