Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Akran Şıddetıne Maruz Kalma Düzeylerı Ve Empatık Becerılerı İlışkısı Üzerıne Bır Inceleme• An Investıgatıon On The Relatıonshıp Level Of Exposure To Peer Vıolence Of Preschool Chıldren And Empathıc Skılls Of Chıldren . / The Journal of International Social Research, 12(64): 600-604.


ÖZDEMİR A., GÜLTEKİN AKDUMAN G. , GÜNDÜZ A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.64, pp.600-604, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 64
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.600-604