Klinik ve elektrofizyolojik bulgularıyla brakiyal pleksopati olgularının gözden geçirilmesi


ÇAPRAZ İ., ERDOĞMUŞ İNCE N., CENGİZ B., KURUOĞLU H. R.

23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Denizli, Turkey, 19 - 23 April 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes