6 sınıf elektriğin iletimi ünitesinde uygulanan yaşam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fene yönelik tutumları üzerine etkisi


ŞENSOY Ö. , YILDIRIM H. İ.

VI. International Cangress on Research in Education (ICRE), 13 - 15 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri