Farklı Dağılımlar Altında Bühlmann Straub Ve Karma Etki Modelinde Prim Tahminlerinin İncelenmesi


EBEGİL M. , GÖKPINAR F.

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 15 - 17 Mayıs 2011