Effect of Ti-Ce Content on the Catalytic Activity of Alumina Supported Catalysts in Selective Oxidation of H2S,


TAŞDEMİR H. M. , YAĞIZATLI Y. , YAŞYERLİ S. , YAŞYERLİ N. , DOĞU G.

NCC6- 6th Catalysis Congress, 27 - 30 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri