YENİ PİPERAZİN TÜREVİ VE Nİ(II) , CU(II) KOMPLEKSLERİ SENTEZİ, ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ VE YAPI -AKTİFLİK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ


ÖZBEK N., Erdoğdu T., ALYAR S., KARACAN N.

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 Ekim 2017, ss.604

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.604