PERFORMANCE OF MODIFIED POROUS ASPHALT MIXTURES


Ozay O., Arıkan Öztürk E.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.28, pp.577-586, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

In this study, the modified bitumen prepared by using MD243 SBS (Styrene-Butadiene-Styrene) and TPS (TafPack-Super) additives from Kirikkale 50/70 bitumen, were tested binder wise in accordance with the technical specification for modified bitumen. The porous asphalt mixtures prepared with the addition of MD243 SBS and TPS additives were tested in means of rutting, indirect tensile strength, permeability, bitumen drain down, cantabro, stripping, fatigue tests and their performance has been examined using the data obtained during the tests.

Key words: Porous Asphalt, Modified Bitumen, Porous Asphalt Mixture Performance

Bu çalışmada, 50/70 penetrasyonlu bitümden, MD243 SBS (Stiren-Bütadien-Stiren) ve TPS (TafPack-Super) katkıları kullanılarak hazırlanan modifiye bitümler ile oluşturulan Poroz Asfalt karışımlarına; tekerlek izinde oturma, indirekt çekme mukavemeti, permeabilite, bitüm süzülme, parça kaybı (cantabro), soyulma ve tekrarlı yükler altında yorulmaya karşı dayanım deneyleri yapılarak her iki karışımın performansları karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Poroz Asfalt, Modifiye Bitüm, Poroz Asfalt Karışım Performansı