Antrasiklin tedavisi almış solid tümörlü çocuk hastalarda brakial arter akım aracılıklı dilatasyonu ve karotis intima media kalınlığı ölçümü ile adezyon moleküllerinin değerlendirilmesi SÖZEL BİLDİRİ


OKUR A. , KARADENİZ C. , ÖZHAN OKTAR S. , OĞUZ A., PINARLI F. G. , ARAL L. A. , ...Daha Fazla

19.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye