Antrasiklin tedavisi almış solid tümörlü çocuk hastalarda brakial arter akım aracılıklı dilatasyonu ve karotis intima media kalınlığı ölçümü ile adezyon moleküllerinin değerlendirilmesi SÖZEL BİLDİRİ


OKUR A. , KARADENİZ C. , ÖZHAN OKTAR S. , OĞUZ A., PINARLI F. G. , ARAL L. A. , ...More

19.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey