Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi: Ankara’da bir Uygulama


Creative Commons License

Çanakçı Yüksel L. İ. , Arıkan M.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.13-30, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17482/uumfd.450667
  • Title of Journal : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.13-30

Abstract

The concept of quality in service sector is more related to the customers‟ perception in comparison with production sector. This makes it mandatory for service providers to constantly develop customer-focused quality improvement methods. Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Methods contribute to the quality improvements efforts of service providers in their fields by means of defining the values of priorities and choices. In this study, the service quality of hospital types in Ankara province is evaluated by using MCDM methods. The opinions of patients are collected with the help of a questionnaire. The Analytical Hierarchy Process (AHP) is used to determine the weights of the criteria in the questionnaire. Criterion weights and questionnaire responses are used as data for the TOPSIS method based on the 2-tuple Linguistic Representation Model. By means of this method, hospital types (private, training and research, public and university) in Ankara are ranked in respect of their service quality. Private hospitals in Ankara seem to provide services with better quality when compared with other types of hospitals.

Hizmet sektöründe kalite kavramı, üretim sektörüne göre müşterinin algısına çok daha bağımlıdır. Bu da hizmet sunucularının sürekli müşteri odaklı kalite iyileştirme yöntemleri geliştirmesini zorunlu hale getirmektedir. Çok Ölçütlü Karar Verme (ÇÖKV) yöntemleri, önceliklerin ve seçimlerin değerlerinin belirlenmesini sağlayarak hizmet sunucularının kendi alanlarıyla ilgili kalite iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, ÇÖKV yöntemleri ile Ankara ilindeki hastane türlerinin hizmet kaliteleri değerlendirilmiştir. Hizmet yararlanıcılarının görüşleri anket yardımı ile toplanmıştır. Ankette yer alan kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi için ise Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)‟nden yararlanılmıştır. Kriter ağırlıkları ile anket cevapları, 2-Elemanlı Dilsel Temsil Modeline Dayalı Bulanık TOPSIS için veri olarak kullanılmıştır. Bu yöntem ile Ankara'da yer alan hastane türleri (özel, eğitim ve araştırma, devlet ve üniversite) hizmet kalitelerine göre sıralanmıştır. Ankara'da bulunan özel hastanelerin diğer hastane türlerinden daha kaliteli hizmet sunduğu sonucuna ulaşılmıştır.