Mikrodalga Radyasyonun Tiroid Beyin Akciğer Kalp Karaciğer Testis Meme Fibroblast ve Lensfosit Hücrelerinde Hipotiroidizm Apoptozis Serbest Radikal ve Genetik Hasar Üzerine Etkileri


EŞMEKAYA M. A. , SEYHAN H. N.

II. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye