Kırsal Yaşam Kalitesi Çalışmalarının Kalkınma İle İlişkisi Üzerine Değerlendirme


YENİGÜL S. B.

5. Kent Araştırmaları Kongresi, 7 - 09 Ekim 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri