Ortodontik tedaviye aday hasta ve ebeveynlerinin ortodontik tedavi ihtiyacı ve üniversite kliniklerine bakış açılarının değerlendirilmesi


AYHAN BANİ A., CANIGÜR BAVBEK N. , BALOŞ TUNCER B. , TUNCER C. , ÇELİK B.

13. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2013

  • Yayın Türü: Bildiri