Alkali Floroborat Sentezi ve Karakterizasyonunun İncelenmesi


Arda T., Akkurt F.

14. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 10 - 12 June 2021, pp.95

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.95
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye, dünya üzerindeki en büyük bor mineralleri rezervine sahip ülkedir. Bu sebeple bor, ülkemizde önemli araştırma konuları arasında yer almaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte çevreye duyarlı, maliyeti düşük, uygulanabilirliği yüksek ve geniş kullanım alanına haiz uç ürünlere ihtiyaç artmaktadır. Bu kapsamda yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyelli, geniş uygulama alanlarına sahip bor uç ürünleri önem arz etmektedir. Floroboratlar da bu ürünlerin arasında yer almakta olup; tekstil alanında alev geciktirici, polimerizasyon reaksiyonlarında ve organik sentezlerde katalizör, böcek ve mantarlara karşı pestisit, camlarda optik özellik arttırıcı olarak farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu ürünlerin sentezlemesi için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu çalışmada, floroboratlardan biri olan sodyum floroboratın yaş yöntem ile sentezlenmesi üzerine bazı deneyler gerçekleştirilmiştir. Reaktant olarak sodyum karbonat ve floroborik asit kullanılmıştır. Ürünün sentezinin optimum şartlarını belirlemek amacıyla farklı reaktant mol oranları, süre ve sıcaklık değerlerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen ürünün yapısının aydınlatılmasına yönelik olarak bazı karakterizasyon analizleri ile çalışmalar desteklenmiştir. Yapılan bu çalışmalar kapsamında, Fouirer Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR) ve Floroborat (BF4-) iyon seçici elektrot ile veriler elde edilmiştir. Optimum reaktant mol oranı (nNa2CO3 /nHBF4 ) 2:1, optimum sıcaklık değeri 70 °C ve optimum sentez süresi 80 dakika olarak belirlenmiştir. Belirlenen şartlarda %97 verim ile %93 saflıkta sodyum floroborat sentezlenmiştir. Elde edilen verim ve saflık değerleri dikkate alındığında alev geciktirici özelliği ve ticari değeri ile önemli bir bor uç ürünü olan sodyum floroboratın yaş yöntem ile başarılı bir şekilde sentezlenebildiği görülmektedir.