İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE YAPILAN BAKIM PLANI VE GÖRÜŞMELERİN BAKIM VERENLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ


DEMİR S. , ERCAN F.

V.Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 Kasım 2017 - 23 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri