Öğretmen Adaylarının fen bilgisi dersine yönelik ilgi düzeylerinin ve problem çözme becerilerinin incelenmesi üzerine bir araştırma


SARIBIYIK S., ALTUNÇEKİÇ A. , YAMAN S.

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2004

  • Basıldığı Ülke: Türkiye