Mandibulada Parasteziye Neden Olan Büyük Boyutlu Keratokistik Odontojenik Tümör Olgu Sunumu


GÜMÜŞOK M., ÖZLE M., BARIŞ E., GÜNGÖR K. , ÇETİNER S.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 21 - 23 Kasım 2013

  • Yayın Türü: Bildiri