Polidiastema Olgularının Kompozit Rezin Uygulanarak Estetik Rehabilitasyonu Olgu Sunumu


Yıldırım G., BOZTAŞ G., ALPTOSUNOĞLU E., ÖZCAN S., BALA O., ÖMÜRLÜ H.

TDB 20. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 29 - 31 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper