Aesthetic Rehabilitation of Diastema and Polydiastema Cases with Direct Composite Resin Restorations: 3-Case Reports


Creative Commons License

Altuğ Yıldırım A., Üçtaşlı M. B.

Gelenbevi Scientific Research Journal, vol.2, no.2, pp.15-22, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Gelenbevi Scientific Research Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.15-22
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Diastema is a term describing the spaces between teeth, often seen in anterior teeth. The presence of more than one diastema is called polydiastema. Many etiological factors are held responsible for the formation of diastema. Hypertrophic frenulum, genetics, anterior traumatic bite, tongue thrusting, habits such as finger and/or lip sucking, wedge laterals, supernumerary teeth, mesiodens, microdontia, missing tooth, tooth-arch size mismatch, buccal angulation, odontoma and cysts are some of these. Childhood diastema, called ugly duckling, seen in the anterior region as a result of the pressure applied to the lateral tooth roots by the upper canines during the transition to the permanent dentition, is a physiological condition and is considered normal. Permanent diastemas can be closed with orthodontic, prosthetic and restorative treatments because they negatively affect aesthetics and function. Advances in adhesion in today's dentistry allow the aesthetic rehabilitation of diastemas with direct composite resin restorations. The aim of this case series is to describe the aesthetic rehabilitation of patients with diastema and polydiastemas using different techniques with direct composite restorations.

Keywords: Esthetic, Diastema, Composite Resin 

Diastema, dişler arasındaki boşlukları tarif eden bir terimdir, sıklıkla anterior dişlerde görülür. Birden fazla diastema görülmesi polidiastema olarak adlandırılır. Diastema oluşumundan pek çok etyolojik faktör sorumlu tutulur. Hipertrofik frenulum, genetik, anterior travmatik kapanış, dil itimi, parmak ve/veya dudak emme gibi alışkanlıklar, kama lateraller, süpernümere dişler, mesiodens, mikrodonti, kayıp diş, diş-ark boyut uyumsuzluğu, bukkale angulasyon, odontoma ve kistler bunlardan bazılarıdır. Daimi dentisyona geçişte üst kaninlerin sürerken lateral diş köklerine baskı uygulaması sonucu anterior bölgede görülen ‘ugly duckling’ diye ifade edilen çocukluk dönemi diasteması fizyolojik bir durumdur ve normal kabul edilir. Kalıcı hale gelen diastemalar estetik ve fonksiyonu olumsuz etkilemesi nedeniyle ortodontik, protetik ve restoratif tedavilerle kapatılabilmektedir. Günümüz diş hekimliğinde adezyon konusundaki gelişmeler diastemaların direkt kompozit rezin restorasyonlarla estetik rehabilitasyonuna imkan vermektedir. Bu olgu serisinin amacı diastema ve polidiastemalara sahip hastaların direkt kompozit restorasyonlarla farklı teknikler kullanılarak estetik rehabilitasyonunu anlatmaktır. Anahtar Kelimeler: Estetik, Diastema, Kompozit Rezin