The Antioxidant Activity of Styrax to Use for Oral Cancer


UĞUR A. , SARAÇ N., KARACA İ. R.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 17 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri